Dostawa leków

Rozmiar tekstu:

Current Size: 100%

Dostawa leków

Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku sp. z o.o. zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę leków.
 

Numer sprawy: 
SZP/ZPZ/58/2020/KP
Data publikacji: 
2020-02-13