Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem automatycznego systemu parkingowego z systemem monitoringu wizyjnego

Rozmiar tekstu:

Current Size: 100%

Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem automatycznego systemu parkingowego z systemem monitoringu wizyjnego

Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku sp. z o.o. zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  w trybie przetargu nieograniczonego na  dostawę wraz z montażem i uruchomieniem automatycznego systemu parkingowego z systemem monitoringu wizyjnego.

Numer sprawy: 
SZP/ZPZ/77/2020/KP
Data publikacji: 
2020-03-03