Zamówienia publiczne

Rozmiar tekstu:

Current Size: 100%

Przedmiot zamówienia Data publikacji
Usługi w zakresie żywienia pacjentów szpitala
Ogłoszenie o zamówieniu.docx
załącznik nr 1 Instrukcja dla Wykonawców.docx
Załącznik nr 2 OPZ.doc
Załącznik nr 3 formularz ofertowy.doc
Załącznik nr 4 umowa.docx
Załącznik nr 5 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc
Załącznik nr 6 wykaz usług.doc
2020-11-24
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usługi opieki pielęgniarskiej w Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Chorych Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usługi opieki pielęgniarskiej w Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Chorych
Ogłoszenie o zamówieniu i IDW.doc
Załącznik nr 2-formularz ofertowy.docx
Załącznik nr 3-wzór umowy.docx
Załącznik nr 4-Kwestionariusz osobowy w celu uzysaknia informacji.doc
Informacja z otwarcia ofert.doc
2020-11-19
Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez fizjoterapeutę dla 6 pacjentów w ramach zespołu długoterminowej opieki domowej dla dzieci wentylowanych mechanicznie
Ogłoszenie o zamówieniu i IDW.doc
Załącznik nr 2-formularz ofertowy.docx
Załącznik nr 3 -Wzór umowy.docx
Załącznik nr 4 -Kwestionariusz osobowy w celu uzysaknia informacji.doc
Informacja z otwarcia ofert.doc
2020-11-19
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usługi opieki lekarskiej w ramach zespołu dla Długoterminowej Opieki Domowej dziecka wentylowanego mechanicznie.
Ogłoszenie o zamówieniu i IDW.doc
Załącznik nr 2-formularz ofertowy.docx
Załącznik nr 3-wzór umowy.docx
Załącznik nr 4 -Kwestionariusz osobowy w celu uzysaknia informacji.doc
Informacja z otwarcia ofert.doc
2020-11-19
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usługi opieki lekarskiej w Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Chorych
Ogłoszenie o zamówieniu i IDW.doc
Załącznik nr 2-formularz ofertowy.docx
Załącznik nr 3-Wzór umowy.docx
Załącznik nr 4 -Kwestionariusz osobowy w celu uzysaknia informacji.doc
Informacja z otwarcia ofert.doc
2020-11-19
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usługi opieki pielęgniarskiej w ramach zespołu dla Długoterminowej Opieki Domowej dzieci wentylowanych mechanicznie
Ogłoszenie o zamówieniu i IDW.doc
Załącznik nr 2-formularz ofertowy.docx
Załącznik nr 3- wzór umowy.docx
Załącznik nr 4 -Kwestionariusz osobowy w celu uzysaknia informacji.doc
2020-11-19
Usługi w zakresie żywienia pacjentów szpitala
Ogłoszenie o zamówieniu.docx
załącznik nr 1 Instrukcja dla Wykonawców.docx
Załącznik nr 2 OPZ.doc
Załącznik nr 3 formularz ofertowy.doc
Załącznik nr 4 umowa.docx
Załącznik nr 5 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc
Załącznik nr 6 wykaz usług.doc
Wyjaśnienia i zmiana IDW.docx
Wyjaśnienia i zmiana IDW.docx
Otwarcie ofert on-line_0.doc
Wyjaśnienia i zmiana IDW.docx
2020-10-27
Świadczenie usługi opieki serwisowej oraz administrowania infrastrukturą informatyczną Zamawiającego 2020-10-23
Usługi w zakresie żywienia pacjentów szpitala
Ogłoszenie o zamówieniu.docx
załącznik nr 1 Instrukcja dla Wykonawców.docx
Załącznik nr 2 OPZ.doc
Załącznik nr 3 formularz ofertowy.doc
Załącznik nr 4 umowa.docx
Załącznik nr 5 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc
Załącznik nr 6 wykaz usług.doc
Załącznik nr 3 formularz ofertowy-zmieniony.doc
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu.docx
Wyjaśnienia i zmiana IDW.docx
Wyjaśnienia IDW.docx
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu2.docx
Załącznik nr 3 formularz ofertowy-zmieniony2.doc
Wyjaśnienia i zmiana ogłoszenia.doc
Załącznik nr 3 formularz ofertowy-zmieniony3.doc
Otwarcie ofert on-line.doc
Informacja z otwarcia ofert.doc
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania .doc
2020-10-02
Dostawa wyrobów medycznych 2020-10-01
Dostawa wyrobów medycznych 2020-08-21
Dostawa leków
SIWZ.docx
Załącznik nr 2 do SIWZ-wzór umowy.doc
Załącznik nr 3 do SIWZ- formularz ofertowy.doc
Załącznik nr 4 do SIWZ-wykluczenie.doc
Załącznik nr 5 do SIWZ - grupa kapitałowa.docx
Załącznik nr 1 do SIWZ-formularz asortymentowo- cenowy.pdf
Załącznik nr 1 do SIWZ-formularz asortymentowo- cenowy(2).pdf
Załącznik nr 1 do SIWZ-formularz asortymentowo- cenowy(3).pdf
ogłoszenie o zamówieniu.pdf
20.08.17- Wyjaśnienia i zmiana SIWZ.docx
20200812
Dostawa sprzętu
ogłoszenie o zamówieniu.pdf
SIWZ.docx
Załącznik nr 1 do SIWZ- formularz asortymentowo- cenowy.xlsx
Załącznik nr 2 do SIWZ- formularz ofertowy.doc
Załącznik nr 3 do SIWZ - wzór umowy.docx
Załącznik nr 4 do SIWZ-wykluczenie.doc
Załącznik nr 5 do SIWZ - grupa kapitałowa.docx
Załącznik nr 6 do SIWZ -Szczegółowy opis parametrów.docx
2020-08-11
Usługi opieki pielęgniarskiej dla Długoterminowej Opieki Domowej dziecka wentylowanego mechanicznie w Garczu
Ogłoszenie o zamówieniu i IDW.doc
Załącznik nr 2-formularz ofertowy.docx
Załącznik nr 3-wzor umowy.docx
Załącznik nr 4 -Kwestionariusz osobowy w celu uzysaknia informacji.docx
Informacja z otwarcia ofert.doc
Zawiadomienie o wyniku postępowania - Opieka pielęgniarska.doc
Informacja o zawarciu umowy - Opieka pielęgniarska.doc
2020-07-22
Dostawa środków czystości, pieluch i kosmetyków dla dzieci 2020-06-16
Usługa wywozu i utylizacji odpadów medycznych 2020-05-12
Świadczenie usług opieki pielęgniarskiej
Załącznik nr 1- Ogłoszenie o zamówieniu i IDW.doc
Załącznik nr 2-formularz ofertowy.docx
Załałcznik nr 3-wzór umowy.docx
Załącznik nr 4 -Kwestionariusz osobowy w celu uzysaknia informacji.docx
Informacja z otwarcia ofert.doc
Zawiadomienie o wyniku postępowania - Opieka pielęgniarska.doc
Informacja o zawarciu umowy - Opieka pielęgniarska.doc
2020-04-21
Świadczenie usług opieki pielęgniarskiej
Ogłoszenie o zamówieniu i IDW.doc
Załącznik nr 2-formularz ofertowy.docx
Załącznik nr 3-wzór umowy.docx
Załącznik nr 4 -Kwestionariusz osobowy w celu uzysaknia informacji.doc
Unieważnienie.doc
2020-03-17
Świadczenie usług opieki pielęgniarskiej
Załącznik nr 1 Ogłoszenie o zamówieniu i IDW.doc
Załącznik nr 2-formularz ofertowy.docx
Załącznik nr 3-wzór umowy.docx
Załącznik nr 4 -Kwestionariusz osobowy w celu uzysaknia informacji.doc
Zmiana treści IDW- usługi pielęgniarskie..docx
Unieważnienie.doc
2020-03-12
Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem automatycznego systemu parkingowego z systemem monitoringu wizyjnego
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
SIWZ.docx
Załacznik nr 1 do SIWZ-opis przedmiotu zamówienia.docx
Załacznik nr 2 do SIWZ-wzór umowy.docx
Załącznik nr 3 do SIWZ-formularz ofertowy.doc
Załącznik nr 4 do SIWZ-wykluczenie.doc
Załącznik nr 5 do SIWZ-warunki udziału.doc
Załącznik nr 6 do SIWZ-grupa kapitałowa.doc
Załącznik nr 7 do SIWZ-zobowiązanie.doc
Załącznik nr 8 do SIWZ- wykaz dostaw.doc
Odpowiedzi na pytania- system parkingowy SZP_ZPZ_77_2020KP.pdf
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 10_03_2020.pdf
Odpowiedzi na pytania- system parkingowy SZP_ZPZ_77_2020KP_ część 2.pdf
Informacja z otwarcia ofert.doc
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.doc
2020-03-03