Konkursy

Rozmiar tekstu:

Current Size: 100%

Przedmiot konkursu Data publikacji Termin składania ofert Termin rozstrzygnięcia
Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/pielęgniarza na rzecz pacjentów hospitalizowanych na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Izbie Przyjęć oraz na Oddziałach Szpitala
KOMUNIKAT z dnia 27.11.2020 r. - Ogłoszenie o przesunięciu rozstrzygnięcia konkursu ofert
Ogłoszenie.pdf
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
Formularz ofertowy pielęgniarki.doc
Formularz ofertowy pielęgniarki.pdf
OŚWIADCZENIE.doc
OŚWIADCZENIE.pdf
PROJEKT UMOWY.pdf
Regulamin przeprowadzania konkursu ofert na świadczenia zdrowotne
2020-10-28 2020.11.18 2020.12.02
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach Zespołu długoterminowej opieki domowej dla dzieci wentylowanych mechanicznie w zakresie opieki lekarskiej, pielęgniarskiej, rehabilitacji
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert.pdf
OGŁOSZENIE O PRZESUNIĘCIU TERMINU ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU OFERT.pdf
Ogłoszenie.pdf
SWKO.pdf
Formularz ofertowy fizjoterapeuta.doc
Formularz ofertowy fizjoterapeuta.pdf
Formularz ofertowy lekarza i pielęgniarki.doc
Formularz ofertowy lekarza i pielęgniarki.pdf
OŚWIADCZENIE.doc
OŚWIADCZENIE.pdf
Umowa pielegniarska ZDOD.pdf
Umowa fizjoterapeuta ZDOD.pdf
Umowa lekarz ZDOD.pdf
Regulamin przeprowadzenia konkursu ofert na świadczenia zdrowotne_105_0.pdf
2020-10-26 2020.11.16 2020.11.26
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej
KOMUNIKAT z dnia 30.11.2020 r. - Przesunięcie terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert
Ogłoszenie.pdf
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
Formularz ofertowy
Formularz ofertowy - PDF
Projekt umowy
Regulamin przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne.pdf
OŚWIADCZENIE.doc
OŚWIADCZENIE.pdf
2020-10-23 2020.11.19 2020.12.03
Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji i porad specjalistycznych: kardiologia, neurologia, alergologia
KOMUNIKAT z dnia 30.11.2020 r. - Przesunięcie terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert
Ogłoszenie.pdf
Formularz ofertowy
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
Formularz ofertowy - PDF
OŚWIADCZENIE.doc
OŚWIADCZENIE.pdf
Projekt umowy - Porady
Projekt umowy - Konsultacje
Regulamin przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne.pdf
2020-10-23 2020.11.20 2020.12.03