Konkursy

Rozmiar tekstu:

Current Size: 100%

Przedmiot konkursu Data publikacji Termin składania ofert Termin rozstrzygnięcia
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach Zespołu długoterminowej opieki domowej dla dzieci wentylowanych mechanicznie w zakresie opieki pielęgniarskiej, rehabilitacji
Ogłoszenie.pdf
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert.pdf
Formularz ofertowy (pielęgniarka).pdf
Formularz ofertowy (pielęgniarka).odt
Formularz ofertowy (fizjoterapeuta).pdf
Formularz ofertowy (fizjoterapeuta).odt
Kwestionariusz osobowy w celu uzyskania informacji.doc
Kwestionariusz osobowy w celu uzyskania informacji.pdf
Projekt umowy (pielęgniarka).pdf
Projekt umowy (fizjoterapeuta).pdf
Regulamin przeprowadzenia konkursu ofert na świadczenia zdrowotne.pdf
2020-01-15 2020.01.23 2020.01.27
Konkurs na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie pełnienia dyżurów w Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej
Ogłoszenie.pdf
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert.pdf
Formularz ofertowy.doc
Formularz ofertowy .pdf
Kwestionariusz osobowy w celu uzyskania informacji.doc
Kwestionariusz osobowy w celu uzyskania informacji.pdf
Projekt umowy.pdf
Regulamin przeprowadzenia konkursu ofert na świadczenia zdrowotne.pdf
2020-01-15 2020.01.23 2020.01.27
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach Zespołu długoterminowej opieki domowej dla dzieci wentylowanych mechaniczniew zakresie opieki lekarskiej, pielęgniarskiej, rehabilitacji
Ogłoszenie.pdf
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert.pdf
Formularz ofertowy (lekarz, pielęgniarka).pdf
Formularz ofertowy (lekarz, pielęgniarka).odt
Formularz ofertowy (fizjoterapeuta).odt
Formularz ofertowy (fizjoterapeuta).pdf
Kwestionariusz osobowy w celu uzyskania informacji.pdf
Kwestionariusz osobowy w celu uzyskania informacji.doc
Projekt umowy (lekarz).pdf
Projekt umowy (pielęgniarka).pdf
Projekt umowy (fizjoterapeuta).pdf
Regulamin przeprowadzenia konkursu ofert na świadczenia zdrowotne.pdf
2020-01-15 2020.01.23 2020.01.27