Konkursy - Archiwum

Rozmiar tekstu:

Current Size: 100%

Przedmiot konkursu Data publikacji Termin składania ofert Termin rozstrzygnięcia
Konkurs na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/pielęgniarza w ramach Zespołu długoterminowej opieki domowej dla dzieci wentylowanych mechanicznie
Ogłoszenie.pdf
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert.pdf
Formularz ofertowy .pdf
Formularz ofertowy .doc
Załącznik nr 2 do SWKO.pdf
Załącznik nr 2 do SWKO.doc
Projekt umowy.pdf
Regulamin przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne.pdf
Unieważnienie postępowania konkursowego.pdf
2023-11-06 2023.11.10 2023.11.15
Konkurs na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów lakarskich w oddziałach szpitalnych
Ogłoszenie.pdf
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert.pdf
Formularz ofertowy .pdf
Formularz ofertowy.doc
Załącznik nr 2 do SWKO.pdf
Załącznik nr 2 do SWKO.doc
Projekt umowy.pdf
Regulamin przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne.pdf
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert.pdf
2023-10-31 2023.11.05 2023.11.08
Konkurs na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/pielęgniarza na rzecz pacjentów oddziałów szpitalnych
Ogłoszenie.pdf
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert.pdf
Formularz ofertowy .pdf
Formularz ofertowy.doc
Załącznik nr 2 do SWKO.pdf
Załącznik nr 2 do SWKO.doc
Projekt umowy.pdf
Regulamin przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne.pdf
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert.pdf
2023-10-27 2023.11.08 2023.11.17