Świadczenia zdrowotne odpłatne

Rozmiar tekstu:

Current Size: 100%

Cennik

Oddział Leczenia Jednego Dnia - zabiegi

RTG

Rehabilitacja

USG

Porady specjalistyczne - Przychodnia

Badania - Przychodnia

Izba Przyjęć

Pracownia Badań Czynnościowych Układu Oddechowego

Pracownia Oznaczania Chlorków w Pocie

 NOCH - Nocna i Świąteczna Opieka Chorych

Poradnia szczepień

 Uchwała nr 84/08/2019 z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie odpłatności w przypadku całodobowego pobytu opiekuna pacjenta nieubezpieczonego/komercyjnego

 

Zasady pobierania odpłatności za świadczenia zdrowotne oraz inne usługi płatne wykonywane w Szpitalu Dziecięcym Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku Sp. z o.o.

W Szpitalu Dziecięcym Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku Sp. z o.o  z ograniczoną odpowiedzialnością obowiązują ceny zgodne z załącznikiem nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Spółki.

Pacjent ma możliwość dokonania opłaty za udzielone świadczenia i wykonanie usługi w formie:

 • gotówkowej
 • bezgotówkowej - kartą lub przelewem bankowym.

Płatności w formie gotówkowej można dokonać w dniu udzielenia świadczenia lub z wyprzedzeniem w wyznaczonych punktach:

 1. W kasie Głównej Szpitala (bud. nr 2), która jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 07.15 - 14.15 (w wyznaczonym czasie kasa przyjmuje wszystkie wpłaty za wyjątkiem opłat za świadczenia wykonywane w Przychodni Specjalistycznej).
   
 2. W Zakładzie Diagnostyki Obrazowej (bud. nr 1) całodobowo (w wyznaczonym czasie Zakład Diagnostyki Obrazowej przyjmuje wszystkie płatności z wyjątkiem wpłat za dokumentację medyczną).
   
 3. W rejestracji Przychodni Specjalistycznej (bud. nr 2) od poniedziałku do piątku w godzinach 07.15 - 18.30 (w wyznaczonych godzinach Rejestracja przyjmuje wpłaty za świadczenia zdrowotne w Przychodni Specjalistycznej), ponadto w godzinach od 14.15 do 18.30 przyjmowane są również wpłaty za dokumentację medyczną).
   

Płatności bezgotówkowej - przelew bankowy należy dokonać na conajmniej dwa dni robocze przed terminem wykonania świadczenia na wskazane konto bankowe o numerze:

ALIOR BANK  942490 0005 00004530 1616 6932

Podczas realizacji świadczenia pacjent powinien posiadać przy sobie potwierdzenie dokonania opłaty w celu weryfikacji przez pracownika Szpitala prawa do korzystania z oferowanych usług.

Wyjątek stanowi:  

 • odpłatność za pobyt opiekuna przy dziecku (dotyczy pacjentów komercyjnych i nieubezpieczonych), należy uregulować gotówką w dniu wypisu ze Szpitala lub za zgodą Dyrektora ds. Ekonomiczno - Finansowych gotówką lub przelewem bankowym w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty wypisu,
   
 • końcowe rozliczenie zabiegów wykonywanych w Oddziale Leczenia Jednego Dnia (dotyczy konieczności opłacenia dodatkowych dni hospitalizacji, kosztów znieczulenia i kosztów badań niezbędnych do wykonania świadczenia).

Opłaty za parkowanie na terenie Szpitala pobierane są gotówkowo lub bezgotówkowo w kasie automatycznej przy wyjeździe ze Szpitala.

Każda wpłata gotówkowa za świadczenia lub usługi wykonane w Szpitalu powinna być udokumentowana wydaniem pacjentowi paragonu fiskalnego. W przypadku nie wydania przez pracownika pobierającego opłatę paragonu fiskalnego fakt ten należy bezwłocznie zgłosić w Biurze Zarządu lub bezpośrednio do Dyrektora ds. Ekonomiczno - Finansowych.

W przypadku płatności na konto bankowe po wykonaniu świadczenia (odpłatnośc za pobyt lub rozliczenie świadczeń zabiegowych) pacjent otrzymuje fakturę VAT ze wskazanym terminem płatności oraz numerem rachunku bankowego na jaki nalezy wpłacić należność.

We wszystkich pozostałych przypadkach faktura wystawiana jest na żądanie pacjenta po przedstawieniu paragonu fisklanego potwierdzającego dokonanie wpłaty nie później niż w terminie 3-ch miesięcy od daty świadczenia w przypadku osób fizycznych. W  przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą faktura zostanie wystawiona tylko w sytuacji, gdy na paragonie w momencie  płatności został umieszczony NIP nabywcy.