Tłumacz języka migowego

Rozmiar tekstu:

Current Size: 100%

Realizując postanowienia ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się, Szpital Dziecięcy Polanki w Gdańsku umożliwia nawiązanie kontaktu przez osoby posługujące się językiem migowym z tłumaczem w zakresie niezbędnym dla potrzeb dopełnienia formalności związanych z korzystaniem z usług placówki.

Osobą uprawnioną do skorzystania z w/w usługi jest osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się z otoczeniem z powodu dysfunkcji narządów słuchu bądź mowy.

Zasady organizacyjne:

1) tryb planowy:

a) osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza języka migowego, co najmniej na 3 dni robocze przed zaplanowanym terminem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

b) zgłoszenie, o którym mowa w pkt a) należy dokonać na formularzu zgłoszenia:

 

 Formularz zgłoszenia - Świadczenie usługi tłumacza języka migowego

 

c) formularz zgłoszenia, o którym mowa w pkt. b) dostępny jest do pobrania klikając powyższy link lub w Dziale Statystyki, Rozliczeń i Kontraktowania.

d) wypełniony Formularz zgłoszenia można przekazać:

- elektronicznie na adres poczty [email protected]

- faksem na numer 58 552 47 41

- osobiście w Biurze Zarządu/Sekretariacie Szpitala (Budynek nr 2, I piętro, p. 49)

e) po przyjęciu zgłoszenia Szpital zapewnia obsługę osoby uprawnionej, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym.

f) w przypadku braku możliwości realizacji usługi w terminie, o którym mowa w pkt. e) pracownik Działu Zarządzania, Marketingu i Promocji zawiadamia skutecznie o tym fakcie osobę uprawnioną, jednocześnie wyznaczając nowy termin realizacji usługi po ustaleniu z osobą wyznaczoną do realizacji usługi lub wskazuje inną formę realizacji przedmiotowych uprawnień.

2) tryb nagły

a) w przypadkach nagłych, usługa tłumacza języka migowego realizowana będzie w formie telefonicznego wezwania wskazanego pracownika Szpitala Dziecięcego Polanki w Gdańsku (posługującego się językiem migowym) lub wezwanie tłumacza języka migowego z listy Rejestru tłumaczy języka migowego dostępnego na stronie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego - dostępny pod tym linkiem --> KLIKNIJ TUTAJ

b) telefon kontaktowy do pracownika Szpitala Dziecięcego Polanki wskazanego do realizacji usługi tłumaczenia języka migowego dostepny jest:

  • w Izbie Przyjęć stale,

  • w Dziale Zarządzania, Marketingu i Promocji w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 710 do 1415.

  • w Sekretariacie Szpitala w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 710 do 14 15.


Centrum Komunikacji Osób Głuchych - www.pzg.warszawa.pl

Bezpłatne wsparcie tłumacza on-line PJM w sprawach związanych z koronawirusem dla głuchych z całej Polski  dostępne w: poniedziałek - piątek w godz. 7:00-23.00, w weekendy i święta 8:00-20.00