Prawa pacjenta - Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Rozmiar tekstu:

Current Size: 100%

PEŁNA KARTA PRAW PACJENTA (kliknij)

Ważne kontakty:

Pełnomocnik ds. Praw PacjentaMagdalena Jarzyna,
ul. Polanki 119, 80-308 Gdańsk
e-mail: prawapacjenta@szpitalpolanki.pl
tel. 58 520 93 60
Przyjmuje: Poniedziałek w godz. 8.00-9.00, Środa w godz. 12.00-13.00 po uprzednim umówieniu spotkania.

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa
e-mail: kancelaria@rpp.gov.pl
adres WWW: www.rpp.gov.pl
Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta - 800 190 590 – czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00

Biuro Rzecznika Praw Dziecka
ul. Przemysłowa 30/32, 00-450 Warszawa
e-mail: rpd@brpd.gov.pl
adres WWW: www.brpd.gov.pl
Ogólnopolska bezpłatna infolinia Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Pacjenta - 800 12 12 12 - czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 20.00

 

800 190 590 - Telefoniczna Informacja Pacjenta

– jeden wspólny numer telefonu dla Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

 

TIP- Telefoniczna Informacja Pacjenta będzie jednoczasowo obsługiwana przez kilkudziesięciu pracowników oddziałów wojewódzkich Funduszu oraz Biura Rzecznika Praw Pacjenta. Nowy jednolity numer w całym kraju zastępuje kilkanaście numerów funkcjonujących do tej pory w oddziałach wojewódzkich Funduszu. Gwarantuje on uzyskanie szybkiej, kompleksowej i przejrzystej informacji dotyczącej funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce.

Dzwoniąc pod numer 800 190 590 będzie można dowiedzieć się m.in. jak uzyskać kartę EKUZ, jakie prawa przysługują osobie ubezpieczonej, gdzie znajduje się najbliższy szpital, w jaki sposób można zgłosić naruszenie praw pacjenta czy też jakich formalności należy dopełnić by skorzystać z leczenia uzdrowiskowego.