Konkursy

Rozmiar tekstu:

Current Size: 100%

Przedmiot konkursu Data publikacji Termin składania ofert Termin rozstrzygnięcia
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej analitycznej, mikrobiologicznej, serologii krwi i Banku Krwi wraz z dzierżawą pomieszczeń
Wyjaśnienia dotyczące treści Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert.pdf
Ogłoszenie.pdf
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert.pdf
Załącznik nr 1 do SWKO - ilości, cena badań (analityczne i mikrobiologiczne).xls
Załącznik nr 1 do SWKO - ilości, cena badań (analityczne i mikrobiologiczne).pdf
Załącznik nr 2 do SWKO (wykaz pomieszczeń).pdf
Załącznik nr 3 do SWKO (typy badań ze względu na czas badania).pdf
Załącznik nr 4 do SWKO (formularz ofertowy).doc
Załącznik nr 4 do SWKO (formularz ofertowy).pdf
Załącznik nr 5 do SWKO (wykaz danych sprawozdawczych).pdf
Załącznik nr 6 do SWKO (wykaz sprzętu).doc
Załączniki nr 7 do SWKO (wykaz osób).doc
Załącznik nr 8 do SWKO (projekt umowy - dzierżawa pomieszczeń).pdf
Załącznik nr 8 do SWKO (projekt umowy - diagnostyka laboratoryjna).pdf
Regulamin przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne.pdf
2022-09-21 2022.09.28
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza na rzecz pacjentów OLJD
Rozstrzygnięcie konkursu ofert.pdf
Ogłoszenie.pdf
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert.pdf
Formularz ofertowy lekarz OLJD.doc
Formularz ofertowy lekarz OLJD.pdf
OŚWIADCZENIE.doc
OŚWIADCZENIE.pdf
Projekt umowy- Lekarz OLJD.pdf
Regulamin przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne_34.pdf
2022-09-16 2022.09.20 2022.09.22
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza na rzecz pacjentów NiŚOZ
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert.pdf
Ogłoszenie.pdf
Szczegółowe Warkunki Konkursu Ofert.pdf
Formularz ofertowy lekarz.doc
Formularz ofertowy - lekarz.pdf
OŚWIADCZENIE.doc
OŚWIADCZENIE.pdf
PROJEKT UMOWY - Lekarz NOCH.pdf
Regulamin przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne_34.pdf
2022-09-15 2022.09.27 2022.09.29
Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie diagnostyki laboratoryjnej analitycznej, mikrobiologicznej, serologii krwi i banku krwi wraz z dzierżawą pomieszczeń
Unieważnienie postępowania konkursowego.pdf
Przesunięcie terminu składania ofert.pdf
Ogłoszenie.pdf
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert.pdf
Załącznik nr 1 do SWKO - ilości, cena badań (analityczne i mikrobiologiczne).pdf
Załącznik nr 1 do SWKO - ilości, cena badań (analityczne i mikrobiologiczne).xls
Załącznik nr 2 do SWKO (wykaz pomieszczeń).pdf
Załącznik nr 3 do SWKO (typy badań ze względu na czas badania).pdf
Załącznik nr 4 do SWKO (formularz ofertowy).doc
Załącznik nr 4 do SWKO (formularz ofertowy).pdf
Załącznik nr 5 do SWKO (wykaz danych sprawozdawczych).pdf
Załącznik nr 6 do SWKO (wykaz sprzętu).doc
Załącznik nr 6 do SWKO (wykaz sprzętu).pdf
Załączniki nr 7 do SWKO (wykaz osób).doc
Załączniki nr 7 do SWKO (wykaz osób).pdf
Załącznik nr 8 do SWKO (projekt umowy - diagnostyka laboratoryjna).pdf
Załącznik nr 8 do SWKO (projekt umowy - dzierżawa pomieszczeń).pdf
Regulamin przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne.pdf
2022-08-26 2022.09.02