Konkursy

Rozmiar tekstu:

Current Size: 100%

Przedmiot konkursu Data publikacji Termin składania ofert Termin rozstrzygnięcia
Konkurs na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie udzielania porad specjalistycznych w dziedzinie kardiologii, alergologi, neuroligii oraz konsultacji specjalistycznych w dziedznie kardiologiii
Ogłoszenie.pdf
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert.pdf
Formularz ofertowy .pdf
Formularz ofertowy.doc
Formularz ofertowy.doc
Projekt mowwy - konsultacje specjalistyczne.pdf
Projekt umowy (konsultacje).pdf
Projekt umowy (porady).pdf
Regulamin przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne.pdf
2023-11-22 2023.12.05 2023.12.12
Konkurs na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez lekarza, pielęgniarkę/pielęgniarzaoraz fizjoterapii w ramach Zespołu długoterminowej opieki domowej dla dzieci wentylowanych mechanicznie
Ogłoszenie.pdf
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert.pdf
Formularz ofertowy (fizjoterapeuta).doc
Formularz ofertowy (fizjoterapeuta).pdf
Formularz ofertowy (lekarz pielęgniarka).doc
Formularz ofertowy (lekarz pielęgniarka).pdf
Załącznik nr 2 do SWKO.doc
Załącznik nr 2 do SWKO.pdf
Projekt umowy (lekarz).pdf
Projekt umowy (pielęgniarska).pdf
Projekt umowy ( fizjoterapeuta).pdf
Regulamin przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne.pdf
2023-11-22 2023.12.04 2023.12.11
Konkurs na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/pielęgniarza na rzecz pacjentów Izby Przyjęć i Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert.pdf
Formularz ofertowy.pdf
Formularz ofertowy.doc
Załącznik nr 2 do SWKO.pdf
Załącznik nr 2 do SWKO.doc
Projekt umowy.pdf
Regulamin przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne.pdf
2023-11-17 2023.11.23 2023.12.08
Konkurs na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez lekarza oraz pielęgniarkę/pielęgniarza na rzecz pacjentów Oddziału Aestezjologii i Intensywnej Terapii
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert.pdf
Formularz ofertowy (lekarz).pdf
Formularz ofertowy (lekarz).pdf
Formularz ofertowy (pielęgniarki).doc
Formularz ofertowy (pielęgniarki).pdf
Załącznik nr 2 so SWKO.pdf
Załącznik nr 2 so SWKO.doc
Projekt umowy (pielęgniarka).pdf
Projekt umowy (dyżury).pdf
Projekt umowy (dyżury i ordynacja).pdf
Regulamin przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne.pdf
2023-11-17 2023.11.24 2023.12.07