Konkursy

Rozmiar tekstu:

Current Size: 100%

Przedmiot konkursu Data publikacji Termin składania ofert Termin rozstrzygnięcia
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach Zespołu Długoterminowej Opieki Domowej dla Dzieci Wentylowanych Mechanicznie w zakresie rehabilitacji
Ogłoszenie.pdf
Formularz ofertowy.pdf
Formularz ofertowy.doc
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert.pdf
OŚWIADCZENIE.pdf
OŚWIADCZENIE.doc
Projekt umowy.pdf
Regulamin przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne.pdf
2022-01-20 2022.01.27 2022.02.02
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach Zespołu Długoterminowej Opieki Domowej dla Dzieci Wentylowanych Mechanicznie w zakresie rehabilitacji
Unieważnienie postępowania konkursowego.pdf
Ogłoszenie.pdf
Formularz ofertowy .doc
Formularz ofertowy.pdf
OŚWIADCZENIE.pdf
OŚWIADCZENIE.doc
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert.pdf
Projekt umowy.pdf
Regulamin przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne.pdf
2022-01-20 2022.01.24 2022.01.26
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez fizjoterapeutę na rzecz pacjenta Zespołu Długoterminowej Opieki Dzieci wentylowanych Mechanicznie
Ogłoszenie wyników rozstrzygnięcia.pdf
Ogłoszenie.pdf
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert.pdf
Formularz ofertowy fizjoterapeuta.pdf
Formularz ofertowy fizjoterapeuta n.doc
OŚWIADCZENIE.doc
OŚWIADCZENIE.pdf
Projekt umowy - fizjoterapeuta.pdf
Regulamin przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne.pdf
2021-12-30 2022.01.17 2022.01.21