Konkursy

Rozmiar tekstu:

Current Size: 100%

Przedmiot konkursu Data publikacji Termin składania ofert Termin rozstrzygnięcia
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/pielęgniarza na rzecz pacjentów hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych
Ogłoszenie
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
Formularz ofertowy (PDF)
Formularz ofertowy (DOC)
OŚWIADCZENIE.doc
OŚWIADCZENIE.pdf
Projekt umowy
Regulamin przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne
2021.09.24 2021.10.06 2021.10.13
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza na rzecz pacjentów hospitalizowanych na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Ogłoszenie
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
Formularz ofertowy - lekarz OIT.pdf
Formularz ofertowy lekarz OIT.doc
OŚWIADCZENIE.doc
OŚWIADCZENIE.pdf
Projekt umowy - Dyżury lekarskie w OAiIT.pdf
Projekt umowy - ORDYNACJA I DYZURY w OAiIT.pdf
Projekt umowy - ORDYNACJA.pdf
Regulamin przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne
2021.09.24 2021.10.08 2021.10.14
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza na rzecz pacjentów hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych oraz Izbie Przyjęć
Ogłoszenie
SWKO lekarze oddzialy i IP.pdf
Formularz ofertowy.pdf
Formularz ofertowy.doc
OŚWIADCZENIE.doc
OŚWIADCZENIE.pdf
Projekt umowy.pdf
Regulamin przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne
2021.09.24 2021.10.07 2021.10.15
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach Zespołu Długoterminowej Opieki Domowej dla Dzieci Wentylowanych Mechanicznie
Ogłoszenie.pdf
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
Formularz ofertowy (lekarz i pielęgniarka).pdf
Formularz ofertowy (fizjoterapeuta).pdf
Formularz ofertowy (lekarz i pielęgniarka).doc
Formularz ofertowy (fizjoterapeuta)..doc
OŚWIADCZENIE.pdf
OŚWIADCZENIE.doc
Projekt umowy (lekarz).pdf
Projekt umowy (pielęgniarka)..pdf
Projekt umowy (fizjoterapeuta)..pdf
Regulamin przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne
2021.09.24 2021.10.14 2021.10.22
Konkurs na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/pielęgniarza na rzecz pacjentów hospitalizowanych na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu.pdf
Ogłoszenie.pdf
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert.pdf
Formularz ofertowy.pdf
Formularz ofertowy.doc
OŚWIADCZENIE.pdf
OŚWIADCZENIE.doc
Projekt umowy.pdf
Regulamin przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne.pdf
2021.08.27 2021.09.21 2021.09.23
Konkurs na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie udzielania porad specjalistycznych w dziedzinie nefrologii, alergologii i endokrynologii
Unieważnienie postępowania konkursowego.pdf
Ogłoszenie.pdf
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert.pdf
Formularz ofertowy.doc
Formularz ofertowy.pdf
OŚWIADCZENIE.doc
OŚWIADCZENIE.pdf
Projekt umowy.pdf
Regulamin przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne.pdf
2021.08.24 2021.09.21 2021.09.30
Konkurs na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie przeprowadzania badań i ich opisów w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej
Ogłoszenie.pdf
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert.pdf
Formularz ofertowy.pdf
Formularz ofertowy.doc
OŚWIADCZENIE.pdf
OŚWIADCZENIE.doc
Projekt umowy.pdf
Regulamin przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne.pdf
2021.08.24 2021.09.23 2021.09.30