Konkursy

Rozmiar tekstu:

Current Size: 100%

Przedmiot konkursu Data publikacji Termin składania ofert Termin rozstrzygnięcia
Konkurs na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez lekarza oraz pielęgniarkę/pielęgniarza na rzecz pacjentów Izby Przyjęć i Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej
Ogloszenie.pdf
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert.pdf
Formularz ofertowy (lekarz).pdf
Formularz ofertowy (lekarz).doc
Formularz ofertowy (pielęgniarka)..pdf
Formularz ofertowy (pielęgniarka)..doc
Załącznik nr 2 do SWKO.doc
Załącznik nr 2 do SWKO.pdf
Projekt umowy (lekarz).pdf
Projekt umowy (pielęgniarka).pdf
Regulamin przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne.pdf
2023-06-01 2023.06.12 2023.06.16
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach Zespołu Długoterminowej Opieki Domowej dla Dzieci Wentylowanych Mechanicznie w zakresie opieki lekarskiej, pielęgniarskiej, rehabilitacji
Ogłoszenie.pdf
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert.pdf
Formularz ofertowy (lekarz pielęgniarka).pdf
Formularz ofertowy (lekarz pielęgniarka).doc
Formularz ofertowy (fizjoterapeuta).pdf
Formularz ofertowy (fizjoterapeuta).doc
Załącznik nr 2 do SWKO.doc
Załącznik nr 2 do SWKO.pdf
Projekt umowy (lekarz).pdf
Projekt umowy (pielęgniarska).pdf
Projekt umowy (fizjoterapeuta).pdf
Regulamin przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne.pdf
2023-05-30 2023.06.06 2023.06.13
Konkurs na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez lekarza na rzecz pacjentów Oddziału Leczenia Jednego Dnia
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert.pdf
Ogłoszenie.pdf
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert.pdf
Formularz ofertowy.pdf
Formularz ofertowy.doc
Załącznik nr 2 do SWKO.pdf
Załącznik nr 2 do SWKO.doc
Projekt umowy.pdf
Regulamin przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne.pdf
2023-05-22 2023.05.25 2023.05.29