Poradnie specjalistyczne

Rozmiar tekstu:

Current Size: 100%

W ramach kontraktu z NFZ świadczymy ambulatoryjne usługi lecznicze w Poradniach:

Bez kontraktu z NFZ (komercyjnie) świadczymy ambulatoryjne usługi lecznicze w Poradniach:

Obejmujemy opieką Pacjentów w wieku od 0 do 18 roku życia. Nasi lekarze, doświadczeni specjaliści udzielają porad w zakresie poszczególnych specjalności.

Przyjęcia do wszystkich poradni odbywają się po uprzedniej rejestracji osobistej lub telefonicznej. W poradniach obowiązują kolejki oczekujących. W przypadkach nagłych decyzją lekarza Pacjent przyjmowany jest poza kolejnością.

Wykonujemy szereg badań diagnostycznych i analitycznych krwi oraz badań mikrobiologicznych.

Aby złożyć wniosek o wydanie kopii dokumentacji medycznej lub o przesłanie kopii dokumentacji medycznej z leczenia ambulatoryjnego w Przyszpitalnej Przychodni Specjalistycznej Polanki należy przejść do zakładki Dokumentacja medyczna