Zespół Do Spraw Etyki

Rozmiar tekstu:

Current Size: 100%

Pracownicy wiedzą, że ich praca ma służyć wszystkim Pacjentom Szpitala i ich Rodzinom. Mają świadomość, że w swojej pracy zobowiązani są stosować ustalone, w granicach obowiązujących przepisów i standardów postępowania, metody i formy realizacji zadań oraz przestrzegać ustalonych zasad etycznego postępowania, w taki sposób, aby zapewnić sprawne i skuteczne świadczenie usług, które są pozbawione wad i dają „wartość dodaną” dla Pacjenta i ich rodzin.

Wobec powyższego Prezes Zarządu Spółki powołał Zespół ds. Etyki

Nieprawidłowości w zakresie przestrzegania norm etycznych, powinny być zgłoszone  pocztą elektroniczną do Przewodniczącej  Zespołu ds. Etyki na adres: [email protected] lub pisemnie na adres  Biura Zarządu Spółki.

Adres:

Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego
w Gdańsku sp z o.o.
ul. Polanki 119
80-308 Gdańsk

Zgłoszenia anonimowe nie będą rozpatrywane.

Tożsamość osób, które w dobrej wierze zgłosiły możliwość naruszenia zasad etycznego postępowania, podlega ochronie.