Największa inwestycja w historii Szpitala

Rozmiar tekstu:

Current Size: 100%

Największa inwestycja w historii Szpitala

W Szpitalu Dziecięcym Polanki rozpoczęła się największa inwestycja od chwili powstania placówki. Całkowicie nowe oblicze zyska Oddział Alergologii, Immunologii i Chorób Płuc. Modernizacja będzie polegać na przebudowie oddziału oraz zakupie nowoczesnego wyposażenia medycznego i niemedycznego. Inwestycja jest odpowiedzią Samorządu Województwa Pomorskiego na rosnące zapotrzebowanie w dziedzinie szpitalnej opieki pediatrycznej, a zwłaszcza w obszarze alergologii, immunologii oraz chorób płuc.

20 kwietnia w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się uroczyste podpisanie umowy na finansowanie inwestycji.

Zakres prac polegać będzie na zmianie układu pomieszczeń powstaną m.in. izolatki dla pacjentów, sale chorych, gabinety lekarskie oraz pomieszczenia do przeprowadzania specjalistycznych badań. Budynek zostanie w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych m.in. poprzez zamontowanie windy, pojawią się również nowe miejsca parkingowe dla pacjentów. Zakupiona zostanie nowoczesna aparatura i sprzęt medyczny. Umożliwi to prowadzenie diagnostyki i hospitalizacji dla większej liczby pacjentów na najwyższym światowym poziomie. Oddział zwiększy także obsługę pacjentów w ramach hospitalizacji jednodniowej.

Beneficjentami przeprowadzonej inwestycji będą zarówno pacjenci – dzieci z terenu województwa pomorskiego w szczególności z chorobami alergicznymi, immunologicznymi, pneumonologicznymi, w tym z zakażeniami dróg oddechowych (gruźlica) oraz ich opiekunowie.

Oddział Alergologii, Immunologii i Chorób Płuc udziela świadczeń zdrowotnych dla dzieci od chwili powstania placówki. Obecnie zlokalizowany jest w dwóch budynkach, z których każdy ma ponad 100 lat.

Wyremontowany oddział przyjmie pacjentów już w listopadzie tego roku. Koszt inwestycji to ok 19 mln zł. Zostanie ona sfinansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 ( 13,6 mln) oraz ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego (5, 2 mln).

Inwestycja jest z zgodna z Regionalnym Programem Strategicznym w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości, oraz z Wojewódzkim planem Transformacji na lata 2022 – 2026 dla Województwa Pomorskiego.

Szpital Dziecięcy Polanki jest publicznym szpitalem wielospecjalistycznym o profilu pediatrycznym - jedynym szpitalem pediatrycznym w sieci szpitali w województwie pomorskim. Opieką obejmuje niemowlęta, dzieci i młodzież do 18 roku życia. Szpital specjalizuje się w diagnozowaniu i leczeniu wielu chorób wieku dziecięcego ze szczególnym uwzględnieniem chorób o podłożu pneumonologicznym, alergologicznym
i immunologicznym. Rocznie placówka udziela świadczeń dla ponad 30 tys. pacjentów.

 

Od lat obserwujemy powiększającą się liczbę pacjentów w obszarze chorób cywilizacyjnych, która rzutuje na przyszłą aktywność zawodową i społeczną. Nasze województwo jest piąte
w kraju pod względem liczby hospitalizacji pacjentów na oddziałach alergologicznych dla dzieci,
zajmujących się astmą, zapaleniem skóry, chorobami nosa i zatok, a także zapalaniem płuc. To niezwykle wyczekiwana inwestycja, która pozwoli na skrócenie czasu realizacji świadczeń opieki zdrowotnej poprzez przeniesienie ciężaru z pełnej hospitalizacji szpitalnej na hospitalizacje jednodniową, co znacznie przyspieszy proces leczenia” – cieszy się Małgorzata Paszkowicz Prezes Szpitala Dziecięcego Polanki w Gdańsku. 

 

 

 

Dodane: 
20. Kwiecień 2023
Autor: