UWAGA WAŻNY KOMUNIKAT

Rozmiar tekstu:

Current Size: 100%

UWAGA WAŻNY KOMUNIKAT

Ze względu na sytuację epidemiologiczną prosimy o zastosowanie się do poniższych zasad:

* Podczas hospitalizacji przy pacjencie może przebywać jeden zdrowy opiekun.

W przypadku konieczności zmiany opiekuna przebywającego na oddziale z dzieckiem, wyłącznie 1x w trakcie pobytu istnieje możliwość wymiany opiekunów. Osoba zmieniająca nie może wykazywać cech infekcji.

Jeżeli osoba zmieniająca jest zaszczepiona (co potwierdzi Unijnym Certyfikatem COVID19) może zmienić rodzica.

Jeżeli osoba zmieniająca nie jest zaszczepiona p/COVID19 powinna posiadać przy sobie aktualny negatywny wynik testu w kierunku SARS-CoV-2 (test antygenowy lub PCR – od wykonania ważny 48h).

Wymiana opiekunów następuje po uprzednim uzgodnieniu z personelem medycznym oddziału.

 

* Opiekunowie nie powinni bez istotnej potrzeby opuszczać sal chorych i oddziału.

 

* Obowiązuje systematyczna higiena rąk, noszenie maseczek, zachowanie bezpiecznego dystansu.

 

* Bezwzględnie ogranicza się odwiedziny, poza wyjątkowymi sytuacjami uzgodnionymi z kierownikiem oddziału lub lekarzem dyżurnym.

 

DOSTARCZANIE PACZEK Z RZECZAMI OSOBISTYMI

* Po wejściu do budynku należy:

    - kierować się pod oddział na którym przebywa pacjent,

    - wezwać personel oddziału za pomocą dzwonka znajdującego się przy drzwiach wejściowych oddziału,

    - poczekać na przybycie pracownika oddziału.

* PODCZAS PRZEKAZYWANIA PACZEK ZAKAZUJE SIĘ WCHODZENIA NA ODDZIAŁ!!!

* Rzeczy przyniesione przez rodzinę muszą znajdować się w opakowaniu nadającym się do dezynfekcji oraz muszą być opisane: Imię i nazwisko pacjenta / Nazwa oddziału

 

Wszystkie wizyty odbywają się za zgodą pacjentów.
Podczas wizyty we wszystkich poradniach Przychodni Specjalistycznej należy stosować środki ochrony indywidualnej oraz stosować się do zaleceń personelu medycznego.
Stosowanie maski ochronnej przysłaniającej usta i nos jest obowiązkowe !! (z obowiązku zwolnione są dzieci do 5 r.ż.)
Należy zachować bezpieczną odległość pomiędzy pacjentami (1,5 m).
Czasowe utrudnienia zostały wprowadzone w celu minimalizacji transmisji infekcji wirusa COVID-19.
Za powstałe niedogodności przepraszamy.

Dodane: 
08. Maj 2020