Usługa wywozu i utylizacji odpadów medycznych

Rozmiar tekstu:

Current Size: 100%

Usługa wywozu i utylizacji odpadów medycznych

Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem https://szpitalpolanki.ezamawiajacy.pl w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych na usługę wywozu i utylizacji odpadów medycznych.
Dokumenty postępowania są dostępne (bez konieczności logowania) na Platformie zakupowej pod adresem https://szpitalpolanki.ezamawiajacy.pl/pn/szpitalpolanki/demand/notice/p... .
 
 

Numer sprawy: 
SZP/ZPZ/47/2020/KP
Data publikacji: 
2020-05-12