Dostawa środków czystości, pieluch i kosmetyków dla dzieci

Rozmiar tekstu:

Current Size: 100%

Dostawa środków czystości, pieluch i kosmetyków dla dzieci

Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem http://szpitalpolanki.ezamawiajacy.pl w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych na dostawę środków czystości, pieluch i kosmetyków dla dzieci.
 
Dokumenty postępowania dostępne są (bez konieczności logowania) na Platformie zakupowej po adresem http://szpitalpolanki.ezamawiajacy.pl/pn/szpitalpolanki/demand/notice/pu....

Numer sprawy: 
Nr sprawy SZP/ZPZ/220/2020/KP
Data publikacji: 
2020-06-16