Dostawa sprzętu

Rozmiar tekstu:

Current Size: 100%

Dostawa sprzętu

Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem: http://szpitalpolanki.ezamawiajacy.pl w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach okreslonych w ustawie Prawo zamówień publicznych na dostawę sprzętu.
 
Dokumenty postępowania dostępne są (bez konieczności logowania) na Platfomie zakupowej pod adresem http://szpitalpolanki.ezamawiajacy.pl/pn/szpitalpolanki/demand/notice/pu...

Numer sprawy: 
SZP/ZPZ/296/2020/KP
Data publikacji: 
2020-08-11