Świadczenie usługi opieki serwisowej oraz administrowania infrastrukturą informatyczną Zamawiającego

Rozmiar tekstu:

Current Size: 100%

Świadczenie usługi opieki serwisowej oraz administrowania infrastrukturą informatyczną Zamawiającego

Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem: http://szpitalpolanki.ezamawiajacy.pl w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych na świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi opieki serwisowej oraz administrowania infrastrukturą informatyczną Zamawiającego.
Dokumenty postępowania dostępne są (bez konieczności logowania) na Platfomie zakupowej pod adresem https://szpitalpolanki.ezamawiajacy.pl/pn/szpitalpolanki/demand/notice/p...

Numer sprawy: 
SZP/ZPZ/383/2020/KP
Data publikacji: 
2020-10-23