Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usługi opieki pielęgniarskiej w ramach zespołu dla Długoterminowej Opieki Domowej dzieci wentylowanych mechanicznie

Rozmiar tekstu:

Current Size: 100%

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usługi opieki pielęgniarskiej w ramach zespołu dla Długoterminowej Opieki Domowej dzieci wentylowanych mechanicznie

Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku sp. z o.o. zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi, zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, o wartości poniżej 750 000 euro pod nazwą: Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usługi opieki pielęgniarskiej w ramach zespołu dla Długoterminowej Opieki Domowej dzieci wentylowanych mechanicznie 

Numer sprawy: 
SZP/ZPZ/419/2020/KP
Data publikacji: 
2020-11-19