Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usługi opieki pielęgniarskiej w ramach zespołu dla Długoterminowej Opieki Domowej dzieci wentylowanych mechanicznie

Rozmiar tekstu:

Current Size: 100%

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usługi opieki pielęgniarskiej w ramach zespołu dla Długoterminowej Opieki Domowej dzieci wentylowanych mechanicznie

Zamawiający zaprasza do składania ofert w postępowaniu na usługi spoleczne, których przedmiotem jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usługi opieki pielęgniarskiej w ramach zespołu dla Długoterminowej Opieki Domowej dzieci wentylowanych mechanicznie. 

Numer sprawy: 
SZP/ZPZ/462/2020/KP
Data publikacji: 
2020-12-18