Dostawa sprzętu medycznego

Rozmiar tekstu:

Current Size: 100%

Dostawa sprzętu medycznego

Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem: http://szpitalpolanki.ezamawiajacy.pl w trybie przetargu nieograniczonego z zachowaniem zasad określonych ustawą Pzp dla zamówienia klasycznego o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej progi unijne na dostawę sprzętu medycznego.

 Dokumenty postępowania dostępne są (bez konieczności logowania) na Platfomie zakupowej pod adresem: https://szpitalpolanki.ezamawiajacy.pl/pn/szpitalpolanki/demand/notice/p...

Numer sprawy: 
SZP/ZPZ/42/2021/KP
Data publikacji: 
2021-02-02