Oddział Pediatrii i Mukowiscydozy

Rozmiar tekstu:

Current Size: 100%

Oddział udziela świadczeń chorym na mukowiscydozę bez ograniczeń wiekowych oraz pacjentom od 1 do18 roku życia ze szczególnym uwzględnieniem chorób układu oddechowego.

Cel działania Oddziału:

Do zadań Oddziału Pediatrii i Mukowiscydozy należy udzielanie świadczeń diagnostyczno - terapeutyczno - rehabilitacyjnych w zakresie mukowiscydozy oraz chorób wieku dziecięcego ze szczególnym uwzględnieniem chorób układu oddechowego.

 

 1. Oddział Pediatrii i Mukowiscydozy zapewnia kompleksowe świadczenia zdrowotne w zakresie chorób wieku dziecięcego ze szczególnym uwzględnieniem chorób układu oddechowego w szczególności:
  • mukowiscydoza,
  • ostre choroby górnych i dolnych dróg oddechowych (zapalenia płuc i jego powikłania, zapalenia oskrzelików, obturacyjne zapalenia oskrzeli),
  • przewlekłe choroby układu oddechowego  astma, alergiczny nieżyt nosa, choroby śródmiąższowe płuc, pierwotna dyskineza rzęsek,
  • wady wrodzone układu oddechowego.
 2. W zakres diagnostyki wchodzą :
  • diagnostyka obrazowa w tym rtg, tomografia komputerowa, ultrasonografia, rezonans magnetyczny,
  • badania endoskopowe (bronchofiberoskopia, gastroskopia),
  •  badania czynnościowe płuc (DLCO, spirometria, bodypletyzmografia, oscylometria przepływowa),
  • badania EKG, ECHO, Holter RR, Holter EKG,
  • badania bakteriologiczne, mykologiczne, wirusologiczne,
  •  badania serologiczne,
  • badania biochemiczne,
  • diagnostyka alergologiczna.
 3. W zakres prowadzonego leczenia wchodzą także świadczenia rehabilitacyjne (fizjoterapia układu oddechowego), dietetyczne, psychologiczne oraz w razie konieczności przeprowadzane są konsultacje specjalistyczne (okulistyczna, gastroenterologiczna, laryngologiczna, psychiatryczna, neurologiczna, kardiologiczna, rehabilitacyjna).

 

REGULAMIN PORZĄDKOWY ODDZIAŁU PEDIATRII I MUKOWISCYDOZY