Pracownia Badań Przesiewowych Noworodków

Rozmiar tekstu:

Current Size: 100%

Celem działania Pracowni Badań Przesiewowych Noworodków jest wykonywanie badań biochemicznych dla wczesnego wykrycia i rozpoczęcia leczenia chorób oraz wad wrodzonych, które nie leczone powodują upośledzenie umysłowe i fizyczne. Obszarem działania objęte są badania noworodków urodzonych na terenie województwa pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Całość procedury koordynowana jest przez Instytut Matki i Dziecka w Warszawie w ramach programu polityki zdrowotnej państwa.
Pracownia Badań Przesiewowych wykonuje obligatoryjne badania u noworodków, w kierunku wykrycia chorób wrodzonych:

  • fenyloketonurii
  • mukowiscydozy
  • wrodzonej niedoczynności tarczycy

Opis postępowania

  • Pracownia Badań Przesiewowych Noworodków przyjmuje przesłaną pocztą bibułę z materiałem do badań z ośrodków badań przesiewowych, oddziałów noworodkowych.
  • Materiał do badań pobierany jest zgodnie z instrukcją zawartą w programie badań przesiewowych noworodków Ministerstwa Zdrowia.
  • Próbki krwi otrzymane pocztą muszą być w tym samym dniu zarejestrowane w bazie komputerowej. Numery próbek odczytywane są automatycznie z kodów paskowych.
  • Po zarejestrowaniu w komputerowej bazie danych, próbki przekazywane są do analizy.
  • Analizy wykonywane są za pomocą testów ilościowych przeznaczonych do badań przesiewowych, zgodnie z instrukcją producenta.
  • Materiał pozostały po wykonaniu badań jest odpowiednio zabezpieczony i przekazywany do spalenia.