Szkoła Astmy - szkolenia dla rodziców

Rozmiar tekstu:

Current Size: 100%

Szkoła Astmy

Nowoczesne leczenie astmy u dzieci i młodzieży niesie za sobą również umiejętność prawidłowego przyjmowania leków, konieczność samokontroli choroby. Dlatego postępowanie z dzieckim chorym na astmę wymaga od rodziców dużej wiedzy o samej chorobie.

Na terenie Szpitala Dziecięcego Polanki im. Maciej Płażyńskiego w Gdańsku Oliwie od wielu lat działa Szkoła Astmy. Każdy rodzic/opiekun oraz dzieci są przeszkolone w zakresie min. techniki prawidłowego brania leków, kontroli astmy, profilaktyki alergenowej. W zajęciach uczestniczą pacjenci leczeni w Oddziale Alergologii i Chorób Płuc oraz w przychodniach specjalistycznych.

Szkolenia prowadzone są też dla osób zainteresowanych tą chorobą np. rodziców/opiekunów dzieci chorych, pielęgniarek, psychologów, pedagogów, nauczycieli wychowania fizycznego, terenów. Zajęcia odbywają się kilka razy w roku, w formie szkoleniowo-warsztatowej.

Zajęcia w Szkole Astmy

Tematyka:

  • Definicja astmy
  • Prawidłowa technika podawania leków (ćwiczenia)
  • Istota badań czynnościowych płuc
  • Optymalna kontrola astmy - Test Kontroli Astmy
  • Profilaktyka alergenowa
  • Jakość życia chorych na astmę
  • Wybór zawodu

Zajęcia prowadzą:

lekarze specjaliści, terapeuci

Czas trwania zajęć:

2,5 godziny

Miejsce:

Szpital Dziecięcy Polanki

im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku sp. z o.o.,

ul. Polanki 119

Szkoła Astmy działa przy Oddziale Alergologii i Chorób Płuc

Zapisy:

poniedziałek - piątek w godzinach 7.00 - 14.00
tel: (58) 552 06 85, [email protected]