Zamówienia publiczne - Archiwum

Rozmiar tekstu:

Current Size: 100%

Przedmiot zamówienia Data publikacji
Świadczenie usług opieki pielęgniarskiej
Załącznik nr 1 Ogłoszenie o zamówieniu i IDW.doc
Załącznik nr 2-formularz ofertowy.docx
Załącznik nr 3-wzór umowy.docx
Załącznik nr 4 -Kwestionariusz osobowy w celu uzysaknia informacji.doc
Zmiana treści IDW- usługi pielęgniarskie..docx
Unieważnienie.doc
2020-03-12
Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem automatycznego systemu parkingowego z systemem monitoringu wizyjnego
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
SIWZ.docx
Załacznik nr 1 do SIWZ-opis przedmiotu zamówienia.docx
Załacznik nr 2 do SIWZ-wzór umowy.docx
Załącznik nr 3 do SIWZ-formularz ofertowy.doc
Załącznik nr 4 do SIWZ-wykluczenie.doc
Załącznik nr 5 do SIWZ-warunki udziału.doc
Załącznik nr 6 do SIWZ-grupa kapitałowa.doc
Załącznik nr 7 do SIWZ-zobowiązanie.doc
Załącznik nr 8 do SIWZ- wykaz dostaw.doc
Odpowiedzi na pytania- system parkingowy SZP_ZPZ_77_2020KP.pdf
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 10_03_2020.pdf
Odpowiedzi na pytania- system parkingowy SZP_ZPZ_77_2020KP_ część 2.pdf
Informacja z otwarcia ofert.doc
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.doc
2020-03-03
Dostawa leków
Załącznik nr 1 do SIWZ-formularz asortymentowo- cenowy.xlsx
Załącznik nr 2 do SIWZ-wzór umowy cz. 1.doc
Załącznik nr 2 do SIWZ-wzór umowy cz. 2.doc
Załącznik nr 3 do SIWZ-formularz ofertowy.doc
Załącznik nr 5 do SIWZ-grupa kapitałowa.doc
ogłoszenie o zamówieniu.pdf
SIWZ.doc
Załącznik nr 4 do SIWZ-wykluczenie.doc
Informacja z otwarcia ofert.doc
Zawiadomienie o wyniku postępowania - część 1 i 2.doc
2020-02-13